dimarts, 2 d’abril del 2013

LA NATUROPATIA

Segons la Comissió de Medicina Integrativa de Sabadell

QUÈ ÉS LA NATUROPATIA?

És la disciplina que sistematitza els coneixements científics, tecnològics i praxiològics sobre la salut en la seva dimensió Natural. Proporciona una assistència essencial, basada en mètodes i tecnologies senzilles i naturals, científicament fundades, socialment acceptables i ecològicament sostenible. També se la coneix com la ciència de la salut que s’encarrega
d’estimular el sistema vital i la força d'auto curació interna pròpia de cadascú.

EN QUÈ CONSISTEIX I COM ACTÚA?

La naturopatía sosté com un dels seus pilars bàsics el de la unitat orgànica, que diu que el cos és un sol òrgan, pel que tracta a qualsevol malaltia de forma conjunta i global.
Un altre dels seus principals criteris, és que sosté la premissa que no hi ha malalties sinó malalts, al referir-se més al terreny o a la predisposició a patir qualsevol tipus de malaltia, deguda per exemple a un sistema immunitari deficient, mals hàbits de vida, falta d'exercici, respirar aire contaminat, alimentació antinatural, consum de substàncies tòxiques, estrès desmesurat, etc.
La naturopatía selecciona i utilitza tots els elements innocus que la Naturalesa ens ofereix lliurement; reconeix i rebutja els perjudicials per a la salut i també comprèn i respecta totes les seves lleis, amb la finalitat d'arribar a l’equilibri més idoni, tant físic com mental i espiritual del nostre cos, i mantenir-lo el major temps possible de la nostra vida.
El naturòpata, per tant, no pretén lluitar contra les malalties pròpiament dites, sinó que proposa naturalitzar els mitjans i les formes de vida de la persona. La seva missió principal és la d'eliminar les substàncies nocives, estranyes i perjudicials que es puguin trobar en l'organisme (deixalles, toxines, verins, cèl·lules danyades, etc.), i en el seu lloc aportar les substàncies útils i sanes (vitamines, minerals, nutrients, plantes, etc.) per a depurar, i regenerar els teixits. El següent pas, si és necessari, es l’administració de suplements
orgànics per a compensar les deficiències i ajudar al cos a aconseguir restablir els nivells funcionals òptims.
La funció del naturòpata doncs no és la de curar sinó la d'estimular el sistema immunològic vital i la força d’autocuració interna pròpia de cada ésser i així erradicar la malaltia, és a dir fer actuar la VIX MEDICATRIX.

INDICACIONS

Referent a quin tipus de patologies es poden tractar, podem dir que totes. Si les cataloguem en dos grans grups com són les agudes i les cròniques (*) podem dir que els millors resultats s’aconsegueixen en les cròniques, doncs les agudes generalment són manifestacions d'aquestes últimes i és millor no tractar els símptomes i deixar que passin minorant les molèsties.
En les malalties cròniques degeneratives tipus càncers malignes, arteriosclerosi, tuberculosi, Alzheimer, etc. tot depèn de variables, però o es poden alleugerir bastant els símptomes o intentar d'aturar el seu avanç.
No obstant i això com que es tracta de mantenir la salut i no de haver de tractar la malaltia podem assegurar que tothom és un Client potencial del naturòpata. De fet és molt més important tenir el terreny (cos) ben potent, que no pas preocupar-se de quins tipus de virus pul·lulen per l'espai.
Com que la naturopatía contempla els tres cossos (físic, emocional i mental) com una unitat, es poden buscar les causes a través dels símptomes amb un espectre molt ampli. Així doncs ens podem adonar que generalment darrera de un colesterol anormalment alt o un colon irritable hi han problemes de estres o ansietat.

(*) NOTA:
Les patologies agudes són per exemple: una diarrea, un refredat, una grip, una al·lèrgia puntual, inflamacions, afeccions puntuals de pell, etc.
Les patologies cròniques són per exemple: artrosi, artritis, sinusitis, asmes, càndides, astènies, cansament crònic, colon irritable, acidosis, tensió arteral alta, prostatitis, diverticles, osteoporosi, restrenyiment crònic, litiasi renal i biliar...

FUNCIONAMENT DE LES VISITES

Normalment la primera visita sempre serveix per recavar informació a nivell simptomatològic, valorar el diagnòstic mèdic si n’hi ha, fer una exploració del terreny si s’escau, i salvo que no ho aconselli la gravetat prescriure una depuració d’un mes, adequada a cada persona.
A la següent visita es valora l’estat en que ha quedat el terreny després de la depuració i es reequilibra si és necessari amb suplements ortomolecular i fitoteràpia, s’actua amb pautes i hàbits alimentaris i es prescriu una sèrie de visites espaiades en el temps per reconduir al cos a un estat saludable.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada