dimarts, 2 d’abril del 2013

LA MEDICINA TRADICIONAL XINESA


Segons la Comissió de Medicina Integrativa de Sabadell

QUÈ ES LA MEDICINA TRADICIONAL XINESA (MTX)?

La història de la Medicina Xinesa té el seu origen milers d’anys abans de Crist i arriba a la seva maduresa uns centenars anys abans. Tot i perdurar fins als nostres dies, els seus intents de consolidar-se en occident sempre han sigut des de una posició secundària en el millor dels casos, o marginal i perseguida en el pitjor.
Depenent del moment històric i del context concret, la Medicina Xinesa s’ha nodrit de diferents teories i de diferents tècniques. Una de les gran diferències amb el món científic occidental és que pel pensament xinés, la Teoria (ex. Yin- Yang, 5 elements, Zang-Fu, Meridians, etc.) no és explicativa de fenòmens sinó que és una eina que permet saber què fer davant la demostrada evidencia empírica.
Les tècniques utilitzades i recollides en un compendi per la República Popular Xinesa en 1958 són la Acupuntura, la Fitoteràpia, el Tuina (fisioteràpia xinesa), la Moxibustió i el Qi Gong. Tot i que existeixen d’altres tècniques com són la Auriculoteràpia, la Dietètica, el Gua Sha, l’Electroacupuntura o les Ventoses per anomenar les més conegudes. Serà a partir d’aquesta data i amb la formulació d’aquest compendi quan es pot parlar de Medicina Tradicional Xinesa (MTX).
L’objectiu és doble. Per una banda crear un pla formatiu per poder transmetre de manera formal als futurs professionals de la MTX, i per altra, disposar d’un producte comprensible per introduir-se a Occident.
Manté una visió hol.lística on el ésser humà no deixa de ser un microsistema del cosmos, i de aquí la gran importància en la observació de la natura per poder entendre els seus fenòmens i fer-los extensius a la pròpia persona. La salut es la resposta al equilibri, el desajust provocarà la malaltia.

Acupuntura: Inserció d’agulles filiformes indolores en punts d’acupuntura.
Objectiu: equilibri el Qi (principi actiu que forma part de tot ésser viu i que podria
traduir-se com flux vital d’energía).

Moxibustió: Combustió d’una planta de la família de les Artemises en punts
d’acupuntura o zones. Objectiu: analgèsic, antiinflamatori i equilibri del Qi.

Tuina: Tècnica manual equivalent al massatge i/o fisioteràpia. Objectiu: moure i
equilibrar el Qi.

Fitoteràpia: Fórmules a base de components vegetals, animals i minerals.
Objectiu: nodrir i equilibrar el Qi.

Qi Gong: Exercicis amb moviments concrets per tal de moure i equilibrar el Qi.

INDICACIONS

Aconsellable per tot tipus d’edat: nadons, infants, adolescents, adults i tercera edat. Depenent del cas es fa servir una u altra tècnica i amb la adaptació d’aquesta a la persona a tractar.
Vàlid per a qualsevol patologia (desequilibri), si bé es cert que n’hi han àrees on s’ha demostrat més efectiva. Entre altres àrees destaquen Medicina Interna, Traumatologia, Ginecologia, Dermatologia i Psicologia.

EN QUÈ CONSISTEIX LA VISITA?

En la primera visita es pretén arribar a un diagnòstic segons MTX, per això es farà us de la observació, auscultació, palpació e interrogatori. Ja en aquesta primera visita es podrà iniciar el tractament.
El temps de tractament i freqüència dependrà del cas, generalment el tractament de les patologies agudes sol ser de menys durada que el de les cròniques. En qualsevol cas en la primera visita el professional orientarà sobre aquest aspecte al client.

PREGUNTES FREQÜENTS

o Les agulles fan mal?
En general les agulles no fan mal, es clar que en alguna ocasió i d’acord amb la sensibilitat de la persona poden molestar, però amb un retoc de l’acupuntor/a ha de desaparèixer. 
o Es poden contagiar malalties a través de les agulles?
No. Les agulles estan precintades de manera individual i són d’un sol ús.
o Es pot eliminar el tractament farmacològic que s’està prenen?
Si la persona ha millorat es pot donar que el tractament farmacològic ja no sigui necessari. En aquest cas serà el seu metge/ssa l’encarregat de reduir o retirar aquesta medicació.
o Te efectes secundaris?
Generalment no. Tot i que alguna persona refereix en les primeres sessions certa inestabilitat que descriuen com “una sensació rara”, però que desapareix en breu.
També s’ha de contemplar que la inserció de la agulla pot provocar de manera excepcional un petit hematoma que no tindrà majors conseqü.ncies.
Tant el Tuina com la Moxa poden provocar una reacció a la pell, que ha de desaparèixer per si mateixa.
o S’injecta alguna substància amb les agulles?
No. Les agulles són sòlides. Encara que existeixen disciplines que fan ús d’aquesta pràctica, no es tracta de MTX.
o El poder curatiu es degut al efecte placebo?
En cada una de les tècniques mencionades no hi ha més placebo que el que podria haver prenent un fàrmac.
o Per què n’hi han metges que neguen la MTX?
Generalment és per falta d’informació. Cada dia surten a la llum estudis que corroboren la eficàcia d’aquesta disciplina en molts camps de la salut.

PER MES INFORMACIO

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada