dimarts, 21 de febrer del 2012

L’OPTOMETRIA

Segons la Comissió de Medicina Integrativa de Sabadell

QUÈ ÉS L’OPTOMETRIA?


L'Optometria és la ciència que estudia la prevenció, compensació i tractament de les anomalies visuals. L'Optometria Comportamental tracta la visió com una part del conjunt del cos i de la persona. S'encarrega de l'estudi funcional del sistema visual, del seu
desenvolupament i de l'anàlisi de la percepció i l'aprenentatge, amb l'objectiu de desenvolupar les habilitats adequades per a que el sistema funcioni de manera eficaç.
La visió forma part del desenvolupament de la major part de funcions de la persona, com ara la psicomotricitat, la relació de l’individu amb el seu propi cos i amb el seu entorn, el moviment i l’equilibri, l’aprenentatge, la memòria, la codificació i descodificació
de símbols, i un llarg etcètera.
L’entrenament visual dóna al pacient l’oportunitat de desenvolupar la seva visió de la manera més eficient. Quan el sistema visual treballa de manera eficaç, podem rebre, processar i comprendre més informació visual. L’entrenament visual és un programa totalment individualitzat que es prescriu per eliminar o millorar determinades condicions visuals.


METODOLOGIA


La primera visita té una durada d’entre 1 i 2 hores, segons si és dedicada a infants amb problemes d’aprenentatge o adults amb dificultats visuals. És preferible realitzar-la durant el matí, degut a que és de gran importància valorar per primera vegada el sistema visual
en condicions de màxim descans possible.
Durant la primera exploració s’avaluen totes les habilitats visuals:
- Agudesa visual: capacitat de veure nítid a qualsevol distància.
- Agudesa visual estereoscòpica (3D)
- Motilitat ocular: habilitat per a moure els ulls i canviar de fixació d’un
objecte a l’altre, per seguir una línia o saltar d’una a l’altra.
- Acomodació: habilitat per mantenir la visió nítida en visió propera de
forma còmoda.
- Binocularitat: habilitat per a mantenir els dos ulls coordinats en un
mateix punt de forma còmoda i eficaç.
- Estat refractiu: presència de miopia, astigmatisme i/o hipermetropia.
I en el cas d’un nen o d’una nena en edat escolar també es valora els
següents aspectes:
- Percepció visual: habilitat per interpretar i analitzar els estímuls visuals.
- Memòria visual
- Integració visuo-motora: habilitat per coordinar el moviment ocular amb el moviment de les mans.
- Integració visuo-auditiva: habilitat per coordinar la informació auditiva amb informació visual.
- Habilitats visuo-espaials: desenvolupament de la lateralitat, la direccionalitat i la integració bilateral.
Un cop realitzada la primera visita, segons quin sigui el diagnòstic es segueix un programa de reeducació visual totalment personalitzat segons les necessitat de la persona, la seva motivació, els seus símptomes i el temps que pugui dedicar-hi.


A QUI ESTÀ INDICAT?


L’Optometria està indicada:
- A qualsevol edat per prevenir, tractar i compensar qualsevol disfunció visual que pugui estar afectant al seu dia a dia creant simptomatologia com mals de cap, picor d’ulls, visió borrosa, visió doble, tensió en la part frontal del cap, postures incorrectes, dificultat per entendre el que es llegeix...entre altres.
- A pacients amb presència d’estrabisme, ambliopia (ull gandul).
- Nens amb problemes d’aprenentatge escolar i falta d’atenció.
És aconsellable, encara que no hi hagi simptomatologia, realitzar una revisió anual a qualsevol edat per valorar l’estat del sistema visual, i en nens i nenes abans d’iniciar el procés de lectoescriptura per assegurar-nos que el sistema visual està preparat per
iniciar un procés tan complex com aquest.

Cap comentari: