dimarts, 21 de febrer del 2012

L’HOMEOPATIA

Segons la Comissió de Medicina Integrativa de Sabadell

QUÈ ÉS L’HOMEOPATIA?


L’Homeopatia és un mètode terapèutic que consisteix en administrar els medicaments en dosis baixes o infinitesimals, amb l’objectiu d’estimular la capacitat autocurativa de l’organisme i recuperar així l’estat de salut.
Va ser descoberta i desenvolupada pel metge i químic alemany Samuel Hahnemann (1755-1843), investigador conscienciós i infatigable, que després d’observar els efectes secundaris de la medicina agressiva d’aquella època, buscava la manera de tractar les malalties de manera “ràpida, suau i permanent”.
El medicament homeopàtic pot estar elaborat amb qualsevol element de la natura, sigui d’origen mineral, vegetal, animal i d’altres. La seva preparació es fa mitjançant un acurat procés de dilució-dinamització que grava a l’estructura de l’aigua la informació curativa de la substància original, i no simplement diluïnt-lo.
La investigació es realitza mitjançant l’anomenada Experimentació Pura dels remeis en individus sans, que ens porta al coneixement d’aquesta capacitat curativa.


COM FUNCIONA?


La seva actuació es basa en el principi hipocràtic Similia similibus curentur curació pel similar, en el que una petita dosi d’una substància que pot causar una malaltia, pot determinar la curació d’aquesta mateixa malaltia.
Encara que pugui semblar paradoxal, per la pròpia idiosincràsia de la terapèutica homeopàtica, com més diluida-dinamitzada està una substància, més profund és el seu efecte.
L’Homeopatia comparteix amb altres teràpies naturals la visió Holística i Vitalista de l’ésser humà, on el seu cos-emocions-ment-esperit formen una unitat indivisible i perfectament interrelacionada, que estimulada positivament en qualsevol d’aquest elements provoca una milloria en tots els altres.
L’actuació del remei homeopàtic es troba a nivell de l’anomenada Vis Natura Medicatrix o Força Vital, que és la que de manera innata s’encarrega de mantenir l’equilibri i el correcte funcionament de l’organisme, així com de reparar-lo quan és necessari. L’Homepatia actúa afavorint la seva funció reguladora i de curació, i no busca simplement suprimir els símptomes, sinó afavorir una curació profunda i duradera.


INDICACIONS


Pot tractar-se amb Homeopatia qualsevol malaltia, orgànica o funcional. L’estat previ de salut de la persona i la patologia de la que es tracti determinaràn si la finalitat del tractament serà curativa o pal·liativa (ajudar a millorar els símptomes i a proporcionar una sensació de benestar a la persona), però qualsevol persona de qualsevol edat o condició pot beneficiar-se del tractament homeopàtic d’una manera o altra.
També poden prendre remeis homeopàtics tant embarasades com nadons acabats de nèixer, degut a que no s’elimina per òrgans com el fetge i/o el ronyó com ho faria una substància química, i no té toxicitat per l’organisme, de manera que no pot provocar una intoxicació per la substància.
Des d’aquest punt de vista, serveix tant per tractar malalties agudes (refredats, bronquitis, sinusitis, amigdalitis, gastroenteritis...) com patologies catalogades com a cròniques o amb un llarg temps d’evolució (depressió, diabetes, dolor crònic, trastorns circulatoris, migranyes, asma...).
Serveix per tractar patologies de diferents òrgans o sistemes, o que es cataloguen en diferentes especialitats mèdiques, com ginecològiques, respiratòries, dermatològiques, psiquiàtriques, endocrinològiques, etc.
Degut a la seva acció equilibradora i reguladora de l’organisme, serveix com a prevenció, ajudant a l’organisme a mantenir-se en l’estat de salut, escoltant els símptomes abans que arribin a convertir-se en una patologia organitzada.


EN QUÈ CONSISTEIX LA VISITA?


La visita consisteix en una història clínica i de vida minuciosa i individualitzada, tenint en compte tant la/es malaltia/es que són motiu de consulta com altres informacions específiques de cada persona: el seu estat general, alimentació, descans, preferències i aversions, somnis, pors, etc. La visita també comprèn una exploració física mèdica si és necessària, i específica orientada a la búsqueda d’altres signes físics d’interès pel tractament homeopàtic.
Periòdicament, amb una freqüència que sol variar depenent de cada cas de 1 a 6 mesos, es revisa el tractament i es valora l’evolució tenint en compte tots els aspectes de la persona.


PREGUNTES FREQÜENTS


o Es pot combinar amb l’anomenada medicina convencional (al·lopatia)? Es pot combinar, i de fet s’ha de fer necessàriament, en certes malalties on el tractament al·lopàtic no pot ser eliminat com en el cas de certes teràpies hormonals substitutòries, anticoagulants, diabetes, fàrmacs psiquiàtrics i tractaments d’altres malalties cròniques. En aquest cas, si la persona millora amb el tractament homeopàtic, és el propi especialista el que redueix o elimina la
medicació si s’escau, i en cap cas el pacient pel seu compte.
o Com es prenen els medicaments?
És preferible evitar tocar els grànuls amb les mans.
Evitar el cafè, infusions amb menta, tabac, i qualsevol altre substància que tingui un gust intens, prop de l’administració del remei homeopàtic.
o L’Homeopatia té efectes secundaris?
L’Homeopatia correctament administrada no té efectes secundaris ni efecte tòxic, pel que pot ser utilitzada per persones de qualsevol edat, inclús nadons, dones embarassades o d’edat molt avançada.
Si és incorrectament administrada pot provocar molèsties transitòries a la persona.
Dintre d’altres possibles efectes del tractament homeopàtic, estàn les crisis curatives de l’organisme, que tot i poder resultar molestes, no són un efecte secundari pròpiament dit sinó l’expressió de la capacitat curativa de l’organisme en acció, i són de bon pronòstic dintre del tractament.
o L’Homeopatia és lenta?
En el tractament de les malalties agudes, com otitis, amigdalitis, bronquitis, cefalees puntuals, gastroenteritis, etc., el remei homeopàtic correctament administrat provoca una milloria ràpida en el estat del pacient.
En el cas de malalties més profundes o de llarga evolució, la millora pot trigar més temps en produïr-se, en part també pel procés de búsqueda del remei adeqüat a cada cas, que pot ser complexe, i ha de dirigir-se a parts profundes de la persona. En aquest cas podem utilitzar el símil de les capes de la ceba, que han d’anar-se eliminant progressivament.
o On s’aconsegueixen els remeis?
Els medicaments homeopàtics es venen exclussivament en farmàcies.
o Es pot utilitzar en els animals i les plantes?
L’Homeopatia té també un gran àmbit d’aplicació tant en Veterinària com en Jardineria (Agrohomeopatia).


PER MÉS INFORMACIÓ


o Acadèmia Medico-Homeopàtica de Barcelona: www.amhb.net
o Secció Col·legial de Metges Homeòpates del Col·legi de Metges de Barcelona: http://www.metgeshomeopates.org/
o Federació Española de Médicos Homeópatas: http://www.femh.org/
o Sociedad Española de Medicina Homeopática: http://www.semh.org/portal/inicio.php

Cap comentari: