diumenge, 1 de febrer del 2015

LA DANSA MOVIMENT TERÀPIA (DMT)

Segons la Comissió de Medicina Integrativa de Sabadell

QUÈ ÉS LA DANSA MOVIMENT TERÀPIA (DMT)?

La Dansa Moviment Teràpia es defineix com l'ús terapèutic del moviment en
un procés que cerca la integració psico-física de l'individu: emocional,
cognitiva, física i social.

El moviment és inherent a la vida i en la relació amb els altres i l'entorn. El
desenvolupament evolutiu de l’ésser humà comença des del cos en relació
amb un altre cos. Ens relacionem movent-nos, associant i reaccionant, i quan
hi ha una problemàtica important apareixen la paralització, la inhibició del
moviment, l'agitació o l'hiperactivació. És a dir, ens situem en els pols de les
diferents dimensions del moviment creant així el sentit de nosaltres mateixos,
el nostre fucionament exterior i de l'entorn, de manera que com ens movem
en la vida va narrant la nostra història sense que ens adonem i de manera
codificada. L'objectiu de la DMT és fer conscient aquesta història narrada a
través del cos dins d’un marc segur on les necessitats de la persona són
ateses i sostingudes perquè pugui contactar progressivament amb les parts
no integrades del seu self (si mateix), poder restaurar les experiències
doloroses i aconseguir la integració del self. Des d'aquest marc terapèutic
segur és possible treballar per assolir objectius concrets.

EN QUÈ CONSISTEIX?

La base de la DMT és que tot moviment corporal pot comportar canvis en la
psique per promoure la salut i el creixement personal. Es basa en la connexió
cos-ment i treballa amb el moviment i la emoció, amb el cos i en el seu propi
llenguatge. Les bases teòriques de la DMT són:

      o La investigació sobre la comunicació no verbal
      o La psicologia del desenvolupament humà
      o Els diferents sistemes d'anàlisi del moviment

Totes les nostres emocions, expressions, sentiments i vivències queden
reflexades en el cos. Acompanyar des del moviment i la seva expressió és
una via de comunicació molt positiva per les persones. Sentir-nos
acompanyats en el moviment ens fa sentir compresos i acceptats des del
que som. Aquesta comprensió ens permet sentir-nos més relaxats i oberts per
comunicar-nos, interrelacionar-nos amb l’entorn, amb nosaltres matreixos i
per sentir-nos més còmodes en el nostre cos.

COM ACTUA?

Les tècniques utilitzades per la DMT obren un camí cap al coneixement de les
diferents parts del cos, l’esquema corporal, i de les nocions espaials i
temporals. Treballant des del sistema "sensorio-motor" les persones agafem
consciència de nosaltres mateixes i del món que ens envolta.

La DMT reforça la connexió entre el cos i la ment, millora el control muscular,
l'equilibri, la consciència de l'espai, té un efecte positiu en el
desenvolupament de la imatge corporal, en els problemes per limitar el self,
per l'adquisició de formes apropiades en la descàrrega de l'agressió, pel
desenvolupament del llenguatge verbal. Incrementa la sensibilitat,
l'expressivitat i les habilitats de lideratge. Permet tenir un major sentit de les
nostres possibilitats i competències, un augment de l'autoestima i un
millorament en el desenvolupament de les habilitats socials i de relació.

A QUÍ ESTÀ INDICADA?

Es treballa sobre la persona que es mou, no sobre la malaltia. Això no vol dir
que es desconeguin les característiques de les diferents patologies. Es tracta
de llegir més enllà de la patologia, es tracta de la persona, del seu dir i del
seu actuar. Les dansa moviment terapeutes ens preguntem per la història
d'aquest cos, com s'ha anat desenvolupant, com és el seu esquema i la seva
imatge corporal, com es mou, com respira, per poder entendre millor on es
troba la persona.

Està demostrat que la DMT té efectes positius sobre la socialització, l'expressió
emocional, l'autoestima, l’alliberació de tensions, i el desenvolupament d'un
control positiu sobre les accions del propi cos (Ritter i Low, 1996).
Les aplicacions de la DMT abasten un ampli ventall de possibles beneficiaris:

      o Psicopatologies en adults: Trastorns mentals com addiccions,
        esquizofrènia i altres trastorns psicòtics, tastorns emocionals, trastorns
        d'ansietat, trastorns del comportament alimentari i trastorns de la
        personalitat.

     o Psicopatologies en nens i adolescents: Trastorns del desenvolupament,
       de la motricitat, de l’aprenentatge, manca de concentració i/o
       atenció i hiperactivitat. Adopció.

     o Com a mitjà de prevenció i creixement personal: Per a persones sense
       cap patologia que vulguin treballar la prevenció i el creixement
       personal a través d'un canal expressiu com és la dansa i el moviment.

FUNCIONAMENT DE LES SESSIONS

Es treballa de forma grupal o individual.
Al ser un procés terapèutic es recomanen sessions setmanals.

PER MES INFORMACIÓ

o American Dance Therapy Association: www.adta.org
o Asociación española de danza movimiento terapia:
www.danzamovimientoterapia.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada